Archive for דצמבר, 2017

אזרחי פייסבוק לא קונים פסק זמן ומפסיקים לשלם לזונות על שירותי הטלפון, הארנונה והחשמל
רשימת 25 הגדולים של סטטוסים מצייצים לחודש פברוא

פברואר 2012 היה מצחיק

אזרחי פייסבוק לא קונים פסק זמן ומפסיקים לשלם לזונות על שירותי הטלפון, הארנונה והחשמל
רשימת 25 הגדולים של סטטוסים מצייצים לחודש פברוא